צור קשר

עלי שרארה תעשיות פח (1970) בע"מ

המפעל: אזור תעשייה ציפורי, נצרת
למשלוח דואר: ת.ד. 4174, רחוב אלשוהדאא
4040/4 השכונה המזרחית 16000 נצרת

נייד 050-5215192

פקס 04-6082263

ali@sharara.co.il

info@sharara.co.il

office@sharara.co.il

עלי שרארה תעשיות פח (1970) בע"מ

נייד 050-5215192

משרד 04-6082264 | פקס 04-6082263

המפעל: אזור תעשייה ציפורי, נצרת
למשלוח דואר: ת.ד. 4174, רחוב אלשוהדאא
4040/4 השכונה המזרחית 16000 נצרת

ali@sharara.co.il | info@sharara.co.il | office@sharara.co.il